Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

Marketing - Email

499 lượt xem

2020-10-13 15:21:31

 

Anh/chị click vào Marketing (f3)-> Emailmarketing-> mẫu email ->click tải lên file mẫu->

 
Tiếp đến chọn file HTML -> Tải lên 

Sau khi cập nhật mẫu email này anh chị click lại vào email marketing -> thêm mới-> chọn mẫu (mẫu anh/chị vừa thêm)


Chúc các anh/chị thao tác thành công

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)