Hướng dẫn cách chèn ảnh trong email trên giao diện 4.0

Hướng dẫn cách chèn ảnh trong email trên giao diện 4.0

6 lượt xem
22/08/2022
Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

Hướng dẫn đăng ký mail Sendgrid và cấu hình lên hệ thống Getfly giao diện 4.0

139 lượt xem
04/10/2021
Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

Cách upload mẫu email template bằng file HTML trên Getfly 4.0

90 lượt xem
13/10/2020
Làm thế nào để đính kèm file trong email

Làm thế nào để đính kèm file trong email

355 lượt xem
13/08/2020
Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email? - Getfly 4.0

Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email?

14 lượt xem
01/07/2020
Cấu hình email Yandex trên hệ thống Getfly 4.0

Cấu hình mail Yandex trên hệ thống Getfly phiên bản 4.0

553 lượt xem
08/05/2020
Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

569 lượt xem
29/03/2020
Tại sao khi soạn mail chèn hình vào thì không hiện trên Getfly 3.0

Tại sao khi soạn mail chèn hình vào thì không hiện trên Getfly 3.0

55 lượt xem
23/09/2019
Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email trên Getfly 3.0?

Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email trên Getfly 3.0?

11 lượt xem
29/06/2019
Tôi thay tiêu đề và gắn link vào mẫu mail thì bị mất nền thì phải làm sao? - trên Getfly 3.0

Tôi thay tiêu đề và gắn link vào mẫu mail thì bị mất nền thì phải làm sao?

57 lượt xem
22/03/2019
Tại sao KH đã đọc mail hết mà tỉ lệ CTR lại là 0% 3.0?

Tại sao KH đã đọc mail hết mà tỉ lệ CTR lại là 0% 3.0?

61 lượt xem
22/01/2019
Tại sao nhân viên của tôi không xem được template email mà tôi tạo 3.0?

Tại sao nhân viên của tôi không xem được template email mà tôi tạo 3.0?

47 lượt xem
21/01/2019
Trên Getfly tích hợp được bao nhiêu email MKT 4.0

Trên Getfly tích hợp được bao nhiêu email MKT 4.0

52 lượt xem
25/12/2018

Xem nhiều nhất