Làm thế nào để đính kèm file trong email

Làm thế nào để đính kèm file trong email

240 lượt xem
13/08/2020
Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email?

Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email?

339 lượt xem
01/07/2020
Cấu hình email Yandex trên hệ thống Getfly 4.0

Cấu hình mail Yandex trên hệ thống Getfly phiên bản 4.0

410 lượt xem
08/05/2020
Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

436 lượt xem
29/03/2020
Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email?

Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email?

491 lượt xem
29/06/2019
Gửi email cho khách hàng chưa đọc mail

Gửi email thứ nhất, sau 2 ngày nếu KH chưa đọc mail thì gửi email 2

805 lượt xem
03/10/2018

Xem nhiều nhất