Tại sao tôi không gửi được email?

Marketing - Email

966 lượt xem

2019-01-02 11:17:29

Chào anh chị

Khi anh chị thao tác gửi email trên hệ thống Getfly nhưng email lại báo trạng thái Chưa gửi thì anh chị cần kiểm tra các phần sau:

- Vào tài khoản admin kiểm tra và test cấu hình email, điền email để hệ thống gửi mail Config test. Nếu hệ thống báo không gửi được thì cần kiểm tra lại cấu hình bao gồm SMTP, số Port, email dùng để gửi,...

- Kiểm tra giới hạn email: trong phần cấu hình anh chị có thể kiểm tra được giới hạn email được gửi 1 tháng là bao nhiêu và đã gửi bao nhiêu mail. Nếu anh chị cần gửi thêm email thì có thể báo với Getfly để mở thêm giới hạn.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)