Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi không gửi được email?

Chào anh chịKhi anh chị thao tác gửi email trên hệ thống Getfly nhưng email lại báo trạng thái Chưa gửi thì anh chị cần kiểm tra các phần sau:- Vào tài khoản admin ...

Marketing - Email

465 lượt xem

02/01/2019

Gửi lại hàng loạt email cùng tiêu đề và nội dung chưa gửi do bị hết giới hạn

Đối với trường hợp hàng loạt email không thể gửi đi được vì hết giới hạn email trên hệ thống hay hết giới hạn ở bên cung cấp dịch vụ email, anh/chị ...

Marketing - Email

370 lượt xem

27/12/2018

Tại sao tôi không không sử dụng được tính năng gửi email?

Muốn gửi được mail từ GetFly, trước hết anh/chị cần phải cấu hình email hệ thông. Để cấu hình được email, anh/chị làm theo các bước sau:- Vào Cài đặt ...

Marketing - Email

360 lượt xem

12/10/2018

Tại sao tôi gửi mail trên GetFly báo trạng thái chưa gửi nhưng mail lại báo đã đọc?

Trạng thái mail chưa gửi nhưng lại báo đã đọc bởi vì:  Do khi gửi mail, trong mail có file đính kèm nên thời gian ...

Marketing - Email

323 lượt xem

05/01/2018