Gửi lại hàng loạt email cùng tiêu đề và nội dung chưa gửi do bị hết giới hạn

Marketing - Email

352 lượt xem

27/12/2018

Đối với trường hợp hàng loạt email không thể gửi đi được vì hết giới hạn email trên hệ thống hay hết giới hạn ở bên cung cấp dịch vụ email, anh/chị có thể thao tác gửi lại trên hệ thông như sau:

- Vào Email Marketing -> Thống kê -> Click vào nút thao tác gửi lại trên hệ thống


Anh/chị lưu ý kiểm tra giới hạn email trên hệ thống Getfly và giới hạn email của bên cung cấp dịch vụ mail trước khi gửi. Nếu không thì thao tác gửi lại này mail vẫn không đẩy đi được.

Trong trường hợp thao tác tay gửi lại vẫn không đi được thì anh/chị liên hệ ngay cho Getfly để được hỗ trợ.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan