Xem nhiều nhất

 
Làm thế nào để gửi email hàng loạt trên hệ thống?

Để gửi hàng loạt Email trên hệ thống, anh/chị có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:- Cách 1: Vào Email Marketing -> Thêm mới -> Chọn gửi theo Email cá nhân ...

Marketing - Email

187 lượt xem

28/03/2020

Cách gửi email cho khách hàng ở trạng thái đừng quên

Để gửi email cho các khách hàng ở mối quan hệ đừng quên, anh/chị có thể thao tác theo các cách như sau:Cách 1: anh/chị có thể lọc khách hàng ở mối quan hệ ...

Marketing - Email

380 lượt xem

09/07/2019

Tôi muốn mỗi tuần gửi 1 email cho khách hàng thì làm thế nào?

Để thiết lập tự động hàng tuần gửi 1 mail cho khách hàng, anh/chị thao tác như sau:- Vào Marketing Automation ĐIỀU KIỆN (NẾU): Theo thời gian chọn ngày trong ...

Marketing Automation

340 lượt xem

22/04/2019

Cách gửi mail cho tất cả khách hàng ở chiến dịch

Để gửi mail cho tất cả các khách hàng ở chiến dịch, anh/chị có thể thao tác theo hai cách sau:Cách 1: Nếu anh/chị là người quản lý chiến dịch , anh/chị có ...

Marketing - Email

315 lượt xem

31/05/2019

Vì sao tìm kiếm khách hàng khi gửi mail chỉ được 50 kết quả

Ở màn hình gửi email, có mục KHÁCH HÀNG NHẬN MAIL: phần này để anh/chị chọn lẻ khách hàng nhận mail số lượng ít từ 2-3 ngườiAnh/chị lưu ý phần tìm kiếm ...

Marketing - Email

291 lượt xem

14/03/2019

Gửi email thông báo nhân viên nghỉ việc cho toàn bộ các khách hàng mà nhân viên đó đang quản lý

Để gửi được email thông báo nhân viên nghỉ việc cho toàn bộ các khách hàng mà nhân viên đó đang quản lý, trước tiên anh/chị cần lọc được những khách ...

Marketing - Email

559 lượt xem

01/03/2019

Tại sao tôi hẹn giờ gửi mail không thấy hiển thị trong phần danh sách?

Trong quá trình anh/chị sử dụng chức năng hẹn giờ gửi vào lúc trong email marketing mà không thấy hiển thị mail ngoài danh sách thống kê. Anh/chị kiểm tra giúp em ...

Marketing - Email

313 lượt xem

26/01/2019

Muốn gửi mail cho khách hàng trên điện thoại mình làm thế nào

Khi anh/chị thao tác trên app của Getfly và muốn gửi email cho khách hàng của mình, anh chị có thể thao tác như sau:- Anh/chị vào màn hình chi tiết khách hàng , ở ...

Marketing - Email

1613 lượt xem

18/12/2018

Gửi lại hàng loạt email cùng tiêu đề và nội dung chưa gửi do bị hết giới hạn

Đối với trường hợp hàng loạt email không thể gửi đi được vì hết giới hạn email trên hệ thống hay hết giới hạn ở bên cung cấp dịch vụ email, anh/chị ...

Marketing - Email

370 lượt xem

27/12/2018