Cách chuyển File Word thành định dạng HTML để tải lên mục Template hợp đồng

Đào tạo mindset

2195 lượt xem

2019-12-20 11:01:51

 Cách chuyển  File Word thành định dạng HTML để tải  lên mục  Template hợp đồng:

( Hướng dẫn này có thể áp dụng với file Word và File PDF)

1. Tạo mẫu hợp đồng trên file word: việc căn chỉnh lề, căn chỉnh cột, copy các biến liên quan đến thông tin sản phẩm ...... đều làm trên file word này

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/du/Thu%E1%BB%B72.png

2. Chuyển đổi file word vừa tạo ở bước 1 sang định dạng html

- Truy cập đường link này để chuyển về dạng Html: https://www.aconvert.com/document/html-to-doc/#

+ Click vào " Chọn tệp" để tải file word lên

+ Ở mục "Target format" chọn HTML

+ Sau đấy nhấn "Convert now" để tiến hành chuyển đổi file vừa chọn sang dạng Html 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/du/anh_Thu%E1%BB%B7.png

- Sau khi chuyển đổi xong   , file của sẽ được hiện ở bảng  Conversion Results, sau đấy click vào tên file để mở ra màn hình file vừa chuyển đồi

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/du/thu%E1%BB%B7_3.png

-  Sau đấy nhấn Ctrl + A  và Ctrl + C  để copy toàn bộ nội dung của file

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/du/thu%E1%BB%B74.png

3. Vào Cài đặt -> CRM -> Template-> " Thêm mới", nhấn Ctrl + V để Paste nội dung vừa copy- Đặt tên cho hợp đồng để lưu Temlate hợp đồng 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/du/thu%E1%BB%B76.png

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)