TÀI LIỆU GETFLY CRM VỚI TÍNH NĂNG MARKETING

TÀI LIỆU GETFLY CRM VỚI TÍNH NĂNG MARKETING

0 lượt xem
06/09/2023
Làm thế nào để mở giới hạn mail Amazon trên Getfly 4.0

Cách mở giới hạn mail amazon trên Getfly 4.0

286 lượt xem
23/11/2022
Cách gửi ZNS trên Getfly 4.0

Cách gửi ZNS trên Getfly 4.0

736 lượt xem
08/09/2022
Tỉ lệ CTR trong thống kê email được tính như nào?

Tỉ lệ CTR trong thống kê email được tính như nào?

241 lượt xem
14/08/2018
3.0 Chạy chiến dịch automation thì có lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí không?

3.0 Chạy chiến dịch automation thì có lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí không?

6 lượt xem
23/04/2018
Nhận và trả lời email

.

9 lượt xem
13/04/2018
Hệ thống GetFly có thể đo được UTM nào?

Hệ thống GetFly có thể đo được UTM nào?

7 lượt xem
04/01/2018
Làm thế nào để ghi nhận nguồn khách hàng từ quảng cáo đổ về

Làm thế nào để ghi nhận nguồn khách hàng từ quảng cáo đổ về

11 lượt xem
04/01/2018

Xem nhiều nhất