Danh mục: Marketing

Hiển thị tất cả bài viết của danh mục Marketing

13/04/2018

Nhận và trả lời email

Về vấn đề trên, vì bên mình dùng gmail mà gmail chưa hỗ trợ gửi từ mail cá nhân, tất cả các mail đẩy đi đều được hiển thị là gửi từ mail hệ thống ( ...

13/04/2018

Đối tác SMS

TRẢ LỜI: Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ SMS mà GetFly CRM đã kết nối bao gồm:1, VMG2, VINAPHONE3, One SMS Ver 24, INFOBIP (Anh Thành ...

15/01/2018

Cách thêm mới 1 cơ hội

Có 3 cách thêm cơ hội: 1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Thao tác --> Tạo cơ hội2: Thêm qua optin form: Sau khi tạo xong optin ...

Bài viết nhiều bình luận