Xem nhiều nhất

 
Cách thêm mới 1 cơ hội

Có 3 cách thêm cơ hội: 1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Thao tác --> Tạo cơ hội2: Thêm qua optin form: Sau khi tạo xong optin ...

Marketing

358 lượt xem

15/01/2018

Đối tác SMS

TRẢ LỜI: Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ SMS mà GetFly CRM đã kết nối bao gồm:1, VMG2, VINAPHONE3, One SMS Ver 24, INFOBIP (Anh Thành ...

Marketing

445 lượt xem

13/04/2018

Nhận và trả lời email

Về vấn đề trên, vì bên mình dùng gmail mà gmail chưa hỗ trợ gửi từ mail cá nhân, tất cả các mail đẩy đi đều được hiển thị là gửi từ mail hệ thống ( ...

Marketing

251 lượt xem

13/04/2018

Tôi có thể đổi domain cho landing page được không ?

               Câu trả lời là có nhé nhưng các bạn sẽ phải trả phí mua domain đó . hãy liên lạc với getfly để được giúp đỡ ...

Marketing

246 lượt xem

13/04/2018

Tôi có thể tạo được tối đa bao nhiêu landing page ?

    Getfly hiện tại chưa giới hạn số lượng landingpage được tạo ra nhé .!

Marketing

265 lượt xem

13/04/2018

làm sao để gửi landingpage vào hệ thống email trong data ?

anh/chị  muốn gửi landingpage nào cho khách hàng chỉ cần soạn mail và chèn vào đường dẫn landingpage muốn gửi là được !

Marketing

268 lượt xem

18/04/2018