Xem nhiều nhất

 
Cách thêm mới 1 cơ hội

Có 3 cách thêm cơ hội: 1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Thao tác --> Tạo cơ hội2: Thêm qua optin form: Sau khi tạo xong optin ...

Marketing

705 lượt xem

15/01/2018

Nhận và trả lời email

Về vấn đề trên, vì bên mình dùng gmail mà gmail chưa hỗ trợ gửi từ mail cá nhân, tất cả các mail đẩy đi đều được hiển thị là gửi từ mail hệ thống ( ...

Marketing

486 lượt xem

13/04/2018

Tôi có thể đổi domain cho landing page được không ?

               Câu trả lời là có nhé nhưng các bạn sẽ phải trả phí mua domain đó . hãy liên lạc với getfly để được giúp đỡ ...

Marketing

507 lượt xem

13/04/2018

Tôi có thể tạo được tối đa bao nhiêu landing page ?

    Getfly hiện tại chưa giới hạn số lượng landingpage được tạo ra nhé .!

Marketing

473 lượt xem

13/04/2018

làm sao để gửi landingpage vào hệ thống email trong data ?

anh/chị  muốn gửi landingpage nào cho khách hàng chỉ cần soạn mail và chèn vào đường dẫn landingpage muốn gửi là được !

Marketing

497 lượt xem

18/04/2018

Chạy chiến dịch automation thì có lọc khách hàng theo nhiều tiêu chí không?

Anh/Chị vào mục tìm kiếm rồi ấn tìm kiếm nâng cao anh/chị nhé, kéo xuống dưới anh/chị có thể lọc được theo khu vực địa lý anh/chị nhé

Marketing

492 lượt xem

23/04/2018