4.0 Cách chèn video lên landingpage

4.0 Cách chèn video lên landingpage

118 lượt xem
17/08/2023
Cách gắn Optinform của Getfly CRM4.0 lên trang Wordpress

Cách gắn Optinform của Getfly CRM4.0 lên trang Wordpress

340 lượt xem
10/08/2023
Làm thế nào để copy mẫu Landipage từ Canva vào Getfly 4.0

Làm thế nào để copy mẫu Landipage từ Canva vào Getfly 4.0

214 lượt xem
07/10/2022
[Getfly 4.0] Hướng dẫn gắn form của Getfly lên Wordpress

[Getfly 4.0] Hướng dẫn gắn form của Getfly lên Wordpress

443 lượt xem
08/09/2022
Hướng dẫn chèn Optinform lên ladipage giao diện 4.0

Hướng dẫn chèn Optinform lên ladipage giao diện 4.0

563 lượt xem
08/09/2021
Cách chèn video vào Landing pages

Cách chèn video vào Landing pages

750 lượt xem
14/08/2020
Hướng Dẫn Ghi Nhận Người Giới Thiệu Khách Hàng Qua Opt-In form Getfly 4.0

Hướng Dẫn Ghi Nhận Người Giới Thiệu Khách Hàng Qua Opt-In form Getfly 4.0

119 lượt xem
06/08/2020
Hướng Dẫn Chèn Optinform Trên Ladipage ở giao diện Getfly CRM 4.0

Hướng Dẫn Chèn Optinform Trên Ladipage ở giao diện Getfly CRM 4.0

10 lượt xem
02/07/2020
Hướng dẫn tạo optin form đẩy dữ liệu tự động về Getfly CRM

Hướng dẫn tạo optin form đẩy dữ liệu tự động về Getfly CRM

257 lượt xem
11/06/2020
Cách chỉnh sửa Optin Form trong Landingpage

Cách chỉnh sửa kích thước Optin Form trong Landingpage

856 lượt xem
30/03/2020
Cách tạo Landingpage

Cách tạo Landingpage

638 lượt xem
30/03/2020
Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

963 lượt xem
28/03/2020

Xem nhiều nhất