[Getfly 4.0] Hướng dẫn gắn form của Getfly lên Wordpress

[Getfly 4.0] Hướng dẫn gắn form của Getfly lên Wordpress

54 lượt xem
08/09/2022
Hướng dẫn chèn Optinform lên ladipage giao diện 4.0

Hướng dẫn chèn Optinform lên ladipage giao diện 4.0

334 lượt xem
08/09/2021
Cách chèn video vào Landing pages

Cách chèn video vào Landing pages

416 lượt xem
14/08/2020
Hướng Dẫn Ghi Nhận Người Giới Thiệu Khách Hàng Qua Opt-In form Getfly 4.0

Hướng Dẫn Ghi Nhận Người Giới Thiệu Khách Hàng Qua Opt-In form Getfly 4.0

70 lượt xem
06/08/2020
Hướng Dẫn Chèn Optinform Trên Ladipage ở giao diện Getfly CRM 4.0

Hướng Dẫn Chèn Optinform Trên Ladipage ở giao diện Getfly CRM 4.0

10 lượt xem
02/07/2020
Cách chỉnh sửa Optin Form trong Landingpage

Cách chỉnh sửa kích thước Optin Form trong Landingpage

508 lượt xem
30/03/2020
Cách tạo Landingpage

Cách tạo Landingpage

465 lượt xem
30/03/2020
Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

Tôi muốn thêm trường dữ liệu trong optin form thì làm thế nào?

524 lượt xem
28/03/2020
Tôi muốn tạo optin form cài lên landing page thì làm thế nào?

Tôi muốn tạo optin form cài lên landing page thì làm thế nào?

656 lượt xem
28/03/2020

Xem nhiều nhất