Xem nhiều nhất

 
Gắn Opt-In Form vào website nhưng không thấy hiển thị

Khi gặp trường hợp này -> website khách hàng đang sử dụng plugin instabuilder ( plugin này sẽ chặn code optin form JS hiển thị hoặc gây ra lỗi lặp ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

591 lượt xem

29/12/2017

Tôi muốn đổi mầu nút trên Opt-In Form sang mầu tôi muốn

Tiến hành làm qua các bước: 1. Vào tab marketing -> chọn optin form  2. Chọn optin form muốn sửa -> click vào nút " Thao tác" ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

764 lượt xem

29/12/2017

Khách hàng đăng ký từ optinform nhưng không đổ về chiến dịch

- Anh (chị) vào Optinform=> chọn thao tác sửa để kiểm tra phần thiêt lập  của Optinform. -  Muốn KH đổ vào một chiến dịch kinh ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

578 lượt xem

03/01/2018

Sử dụng UTM để theo dõi hiệu quả quảng cáo

Dùng UTM Codes để đo lường hiệu quả các kênh quảng cáo Một chiến dịch quảng cáo thường sẽ được chạy trên nhiều kênh khác nhau (Facebook Ads, Google Ads, ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

952 lượt xem

05/01/2018

Tôi muốn chỉnh sửa thứ tự các trường trong optin form thì làm như thế nào ?

Muốn chỉnh sửa thứ tự các trường trong optin form thì ngoài 11 trường mặc định của hệ thống chỉ cần kéo thả thay đổi thứ tự các trường ở phần cài ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

538 lượt xem

10/01/2018

Sửa chữ " Đăng Ký" trong Optin Form

Để sửa chữ "Đăng Ký" trong Optin Form thì khi tạo optin form. Ở bước số 2, cho phép tùy biến Thay đổi text nút đăng  ký. Tại đó bạn nhập tên text nút ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

496 lượt xem

10/01/2018

Tại sao landingpage tôi tạo ra lại không có quyền sửa? Vào phân quyền thì không có quyền sửa chỉ có xóa thôi?

Landingpage hiện không có quyền sửa riêng, quyền sửa và xóa sẽ chung với nhau

Marketing - Opt-In Form Landing Page

359 lượt xem

16/01/2018

Khi tạo 1 optin form tôi muốn có thêm trường mã xác nhận để tránh bị hack thông tin, thông tin khách hàng ảo có được không?

Hiện tại GetFly chưa có tính năng này. Nhưng hiện tai thì  bên GetFly có tính năng tự động (có sẵn trong optin form) trong vòng 1 phút 1 địa chỉID chỉ ...

Marketing - Opt-In Form Landing Page

351 lượt xem

07/02/2018