Hướng Dẫn Ghi Nhận Người Giới Thiệu Khách Hàng Qua Opt-In form Getfly 4.0

Marketing - Opt-In Form Landing Page

145 lượt xem

2020-08-06 11:32:41

Nếu anh/chị muốn ghi nhận CTV giới thiệu KH, hoặc ghi nhận KH đến từ nguồn của Marketers nào thì đây chính là công cụ Getfly đưa ra để anh/chị có thể sử dụng.

Anh/chị có thể nhập địa chỉ Landing page và chỉ định nhân viên/CTV là người giới thiệu KH để ghi nhận lại kết quả làm việc và tính KPI + Hoa hồng cho nhân viên hoặc CTV đó, mỗi nhân viên/CTV sẽ có 1 mã UTM riêng vì vậy khi KH đăng ký vào Form của CTV/ NV MKT thì hệ thống sẽ ghi nhận người đó là người giới thiệu KH.

Giả sử tại địa chỉ trang có đặt Opt-in Form: anh/chị sẽ điền link web hoặc landing page có gắn optin form của mình (VD: https://getfly.vn/ )

1- Chỉ định nhân viên là người giới thiệu -> chọn tên nhân viên -> hệ thống sẽ tự động sinh ra đường link tương ứng theo web hoặc landing page ở trên (thêm utm user tương ứng), khi khách hàng đăng kí qua form gắn tại đây sẽ tự động ghi nhận do bạn nhân viên đó giới thiệu

2- Chỉ định khách hàng là người giới thiệu -> chọn khách hàng -> hệ thống sẽ tự động sinh ra đường link tương ứng theo web hoặc landing page ở trên, khi khách hàng đăng kí qua form gắn tại đây sẽ tự động ghi nhận do khách hàng đó giới thiệu

 

Trường hợp, anh/chị muốn sử dụng Cookies để theo dõi:

1. Nguồn truy cập của khách hàng (thông qua biến utm_source)

2. Các biến: UTM Campaign, UTM Medium, UTM Content, UTM Term

3. Các biến nhân viên giới thiệu: utm_user

4. Các biến khách hàng giới thiệu (affiliate): utm_account

Anh/chị cần có một chút kỹ năng lập trình (coding), đối với website của anh/chị, anh/chị cần thêm đoạn code vào thẻ của website chứa opt-in form. Đối với Landing page của Getfly anh/chị cần cho vào 1 trong 2 ô nhập Remarketing facebook, hoặc Remarketing Google của phần Nâng cao.

Cookies này sẽ tự động lưu trong 30 ngày, trong trường hợp khách hàng quay lại, cookies sẽ tự động được gia hạn.

Sau khi đã cập nhật xong tất cả các thông tin, anh/chị chọn Cập nhật để tạo Optin Form thành công trên hệ thống.

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)