Xem nhiều nhất

 
Tôi không có quyền download khách hàng

Do hệ thống không cho phép Download khách hàng. Bạn chỉ có thể download khách hàng khi: 1. Phân quyền Download khách ...

Thay đổi thông tin cá nhân

Để thay đổi thông tin cá nhân của mình các anh chị click chọn: "tên hiển thị của mình" --> thông tin cá nhân --> Sửa thông tin cá nhân

Có những khó khăn nào để triển khai crm

Ứng dụng CRM trong doanh nghiệp SME: dễ hay khó?          Nguồn lực hạn chế là đặc điểm chung của tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ...

Khôi phục sản phẩm đã xóa

Các anh chị có thể khôi phục các sản phẩm đã xóa bằng cách truy cập Bán hàng >> sản phẩm, vào tab Đã ...

Tổng quan giao diện của GetFly

Bài viết tổng quan về giao diện

GetFly có chat nhóm được không?

Phần Chat nhóm GetFly chỉ chat 1-1 được.Để trao đổi thảo luận nhóm, các anh vào phần thư nội bộ tạo 1 thư nội bộ để trao đổi nhiều người nhé.

Tôi đã phân quyền cho kế toán sửa KH nhưng kế toán không sửa KH được

Quyền sửa KH chỉ cho phép sửa các KH của mình phụ trách.Anh, chị cho kế toán thêm quyền xem tất cả KH để kế toán sửa được thông tin KH nhé

Tôi muốn xóa một số nhóm Khách hàng không cần thiết và thêm mới một số nhóm mới thì làm thế nào?

Trả lời: Bạn cần có quyền Cài đặt CRM để thực hiện được yêu cầu này Có 2 cách: Cách 1: Trong phần cài đặt à chọn CRM à chọn tab Nhóm Khách ...

Tại sao tôi không gửi được email từ hệ thống getfly?

Để gửi được email từ hệ thống getfly trc hết a/c cần cấu hình email trên hệ thống. Sau khi cấu hình email thành công thì anh mới có thể gửi được email từ ...