Admin mặc định và nhóm quyền mặc định trên hệ thống Getfly 4.0

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

82 lượt xem

2022-08-26 09:47:48

Chào anh chị. 
Khi sử dụng hệ thống Getfly, có tài khoản admin mặc định và nhóm quyền mặc định.
Vậy Admin mặc định và nhóm quyền mặc định trên hệ thống Getfly được hiểu như thế nào ?
1. Admin mặc định và nhóm quyền mặc định là gì?

Khi tạo hệ thống lấy tài khoản đầu tiên làm người admin mặc định và nhóm quyền đầu tiên làm nhóm quyền mặc định

-    Admin mặc định: không thể  thay đổi nhóm quyền nhưng có thể thay đổi email mặc định ở thông tin cá nhân. Tài khoản Admin mặc định của hệ thống thì không xóa được tài khoản này. Trên hệ thống chỉ có một tài khoản admin mặc định duy nhất và tài khoản admin mặc định khi vào quản lý người dùng sẽ có chữ i ở bên cạnh, hiện ở trên cùng trong danh sách quản lý người dùng và không có nút xóa tài khoản

-    Nhóm quyền mặc định: Không cho phép thay đổi, không tích bỏ quyền được, nếu quyền nào chưa được tích thì cho phép tích nhưng không cho phép bỏ (trường hợp mở thêm module)


2. Làm sao để thay thay đổi thông tin của Tài khoản admin mặc định, tên đăng nhập, tên Tài khoản, email, mật khẩu

2.1 Đổi email tài khoản admin mặc định:

- Để đổi email tài khoản admin mặc định, anh/ chị thao tác vào phần Thông tin cá nhân => Nhấn sửa thông tin cá nhân => Đổi lại email mình muốn đổi => Nhấn cập nhập. Sau khi cập nhập xong, anh/ chị ở màn hình thông tin chi tiết => nhấn chữ i cạnh email để xác minh mail.

Lưu ý: Anh/ chị cần phải xác minh mail để khi quên mật khẩu có thể nhấn quên mật khẩu để hệ thống gửi email về mail anh/ chị . Nếu anh/ chị không xác minh thì khi nhấn quên mật khẩu hệ thống sẽ không gửi lại email mật khẩu cho anh/ chị.

2.2 Chỉnh sửa thông tin đăng nhập:

- Chỉnh sửa lại tên đăng nhập: Tên đăng nhập sẽ lấy theo email mà anh/ chị điền ở mục trên. Để đổi lại tên đăng nhập, anh/ chị thao tác đổi email ở bước trên. Sau đó anh/ chị thao tác Vào mục Cài đặt => Quản lý người dùng => Sửa tài khoản admin mặc định => Điền lại tên đăng nhập mới mà anh/ chị thay đổi ở mục Tên đăng nhập.

2.3 Chỉnh sửa tên của tài khoản:

- Để chỉnh sửa tên của tài khoản admin mặc đinh, anh/ chị thao tác vào mục => Cài đặt => Quản lý người dùng => Nhấn sửa thông tin tài khoản admin => Thay đổi Tên ở mục Họ đệm và Tên

2.4 Đổi mật khẩu tài khoản admin mặc định:

- Để đổi mật khẩu tài khoản admin mặc định, anh/ chị thao tác vào mục Thông tin cá nhân => Chỉnh sửa => Tích vào mục Đổi mật khẩu => Điền mật khẩu cũ và mới để đổi.

Trong trường hợp anh/ chị quên mật khẩu cũ và muốn đổi mật khẩu mới, anh/ chị có thể ở màn hình đăng nhập nhấn quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu mới.

Lưu ý:  Anh/ chị phải xác minh mail trong thông tin cá nhân thì mới có thể nhấn quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu mới.

Trên đây là các các cách thay đổi thông tin cá nhân, mail, tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản admin mặc đinh.

Cảm ơn anh/ chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Getfly.

Chúc anh/ chị thao tác thành công!

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)