Admin mặc định và nhóm quyền mặc định trên hệ thống Getfly 4.0

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

85 lượt xem

2022-08-26 09:47:48

Chào anh chị. 
Khi sử dụng hệ thống Getfly, có tài khoản admin mặc định và nhóm quyền mặc định.
Vậy Admin mặc định và nhóm quyền mặc định trên hệ thống Getfly được hiểu như thế nào ?
Khi tạo hệ thống lấy tài khoản đầu tiên làm người admin mặc định và nhóm quyền đầu tiên làm nhóm quyền mặc định

-    Admin mặc định: không thể  thay đổi nhóm quyền
nhưng có thể thay đổi email mặc định ở thông tin cá nhân

-    Nhóm quyền mặc định: Không cho phép thay đổi, không tích bỏ quyền được, nếu quyền nào chưa được tích thì cho phép tích nhưng không cho phép bỏ (trường hợp mở thêm module)

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)