Cách xóa phòng ban trên hệ thống

Để có thể xóa được phòng ban đã tạo trên hệ thống, trước tiên tài khoản của anh/chị phải có quyền " Xóa  Phòng Ban " trong bảng phân quyền

Sau khi đã có quyền anh/chị  click vào biểu tượng Avata của tải khoản ở góc phải màn hình, chọn Quản lý phòng ban

Sơ đồ phòng ban sẽ hiện ra, click vào phòng ban muốn xóa

Click vào " Xóa phòng ban"0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan