Cách xóa phòng ban trên hệ thống

Cài đặt - Chuẩn bị hệ thống

610 lượt xem

2020-03-29 20:28:00

Để có thể xóa được phòng ban đã tạo trên hệ thống, trước tiên tài khoản của anh/chị phải có quyền " Xóa  Phòng Ban " trong bảng phân quyền

Sau khi đã có quyền anh/chị  click vào biểu tượng Avata của tải khoản ở góc phải màn hình, chọn Quản lý phòng ban

Sơ đồ phòng ban sẽ hiện ra, click vào phòng ban muốn xóa

Click vào " Xóa phòng ban"Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)