Xem nhiều nhất

 
Hướng dẫn cách xóa sản phẩm

Để xóa sản phẩm anh/chị cần được phân quyền xóa sản phẩmNếu tài khoản đã có quyền xóa sản phẩm, anh/chị thao tác như sau:Bước 1 :Bạn vào Bán Hàng ...

Bán hàng

27 lượt xem

09/02/2021

Cách xóa phòng ban trên hệ thống

Để có thể xóa được phòng ban đã tạo trên hệ thống, trước tiên tài khoản của anh/chị phải có quyền " Xóa  Phòng Ban " trong bảng phân quyềnSau khi đã ...

Cách xóa trường dữ liệu khách hàng

Hệ thống chỉ cho phép xóa các trường dữ liệu anh/chị đã thao tác thêm mới, còn các trường dữ liệu  mặc định của hệ thống chỉ có thao tác sửa ...

Cách lọc danh sách đơn hàng Đã huỷ trên hệ thống

Để  lọc tất cả đơn hang chưa thanh toán trên hệ thống Getfly, để tính hành thanh toán hoặc giục công nợ , anh/ chị vui lòng thao tác như sau- Vào màn hình ...

Đào tạo mindset

223 lượt xem

30/10/2019

Cách huỷ lệnh thanh toán , để tiến hành thanh toán lại đơn hàng

Khi anh/ chị thanh toán đơn hàng sai, muốn huỷ ( muốn xoá)  lệnh thanh toán để tiến hành thanh toán lại, vui lòng thao tác như sauI. Đối với hệ thống  ...

Đào tạo mindset

270 lượt xem

22/10/2019

Mình muốn xóa 1 phòng ban trong sơ đồ phòng ban thì làm sao

Để có thể xóa được phòng bạn cần có quyền XÓA ở quyền QUẢN LÝ PHÒNG BANĐể thao tác xóa bạn chọn mục QUẢN LÝ PHÒNG BAN -> chọn phòng ban mà muốn xóa ...

Tích hợp hệ thống

441 lượt xem

24/10/2018

Làm sao để xóa phiếu xuất kho

Các phiếu xuất kho đã tạo trên hệ thống thì sẽ không thể xóa bỏ được- Phiếu xuất kho Trạng thái CHỜ DUYỆT : có thể sửa để thay đổi lại thông tin- ...

Kho

186 lượt xem

13/08/2019

Cách xem các bình luận đã xóa trong khách hàng

Khi xóa bình luận ( comment) trong khách hàng, bình luận ấy sẽ  không bị xóa hẳn khỏi  hệ thống mà sẽ được lưu vào mục "Đã xóa" Để xem các ...

Đào tạo mindset

288 lượt xem

29/06/2019

Tại sao tôi xem khách hàng bị báo lỗi không được phân quyền dù là tài khoản admin

Khi anh/chị vào đơn hàng nhưng khi click ấn vào chi tiết khách hàng hệ thống báo lỗi không được phân quyền mà mặc dù là tài khoản admin có đủ quyền.Nguyên ...

Khách hàng

278 lượt xem

10/05/2019