Làm sao để xóa hẳn được những khách hàng đã xóa ở trên hệ thống?

Khách hàng

697 lượt xem

26/11/2018

Khi thao tác xóa khách hàng trên GetFly hệ thống sẽ lưu lại những Khách hàng đó ở tab đã xóa 


Tránh trường hợp khi nhân viên lỡ tay xóa nhầm KH có thể tìm kiếm lại ở tab đã xóa và có thể khôi phục lại nếu muốn hoặc có thể xóa hẳn những khách hàng đóLƯU Ý : Đối với những khách hàng ở tab ĐÃ XÓA thì sau 60 ngày sẽ tự động xóa hoàn toàn số khách hàng đó trên hệ thống để đảm bảo cho việc bảo mật dữ liệu.0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan