3.0 Ai có quyền xóa cơ hội?

Getfly 3.0

290 lượt xem

2018-07-12 16:18:40

 

 

1) Để có thể xóa được cơ hội 

- Cần có quyền xóa cơ hội
- Và phải xem được cơ hội đó

2) Nếu cơ hội chưa có người phụ trách hoặc do chính mình phụ trách + có quyền xóa cơ hội 
Thao tác xóa: Vài chi tiết cơ hội => ấn XÓA

Xóa ở màn hình chiến dịch

3) Nếu cơ hội đã có người phụ trách
- Thì Người phụ trách đó nếu có thể xóa cơ hội

- Nếu không phải là người phụ trách cơ hội đó mà có quyền xem tất cả cơ hội và sửa -> thì phải chuyển cơ hội đó sang cho mình phụ trách xong mới thao tác xóa

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)