Xem nhiều nhất

 
Cách thêm cơ hội vào chiến dịch

Có 3 cách thêm cơ hội:1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Hoạt động --> Tạo cơ hội- Màn hình thêm mới cơ hội sẽ hiện ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

255 lượt xem

29/03/2020

Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch?

Chào anh/chị,Khi anh/chị sử dụng module chiến dịch trên Getfly, đối với các cơ hội trong chiến dịch anh chị có thể cài đặt tự động phân chia cơ hội cho ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

277 lượt xem

30/03/2020

Làm thể nào để tạo nhiều cơ hội vào trong một chiến dịch?

Để có thể thêm mới nhiều khách hàng thành cơ hội trong chiến dịch anh/chị có thể thao tác như sau:- Bước 1: Nếu khách hàng là khách hàng mới, anh/chị sẽ ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

256 lượt xem

31/12/2019

Nút ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch là như nào?

Chào anh/chị Thân Mến! Khi mình setup từng chiến dịch sẽ có mục "ẩn thông tin cơ hội" như hình dưới đây:Khi bạn kích vào ô này thì nhân viên phải đăng ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

275 lượt xem

23/11/2019

Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B

Để cài đặt Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B anh /chị vui lòng thao tác như sau:1.Click vào màn hình ...

Đào tạo mindset

413 lượt xem

30/10/2019

Ai có quyền cho cơ hội thất bại?

- Những người có quyền cho thất bại cơ hội:+ Người quản lý chiến dịch. + Người phụ trách cơ hội. + Cơ hội chưa có người phụ trách.* Lưu ý: ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

234 lượt xem

25/09/2019

Cài đặt cho phép trùng cơ hội trong chiến dịch

Để  Cài đặt cho phép trùng cơ hội trong chiến dịch anh/ chị vui lòng thao tác như sau:1.  Vào màn hình danh sách chiến dich, Click vào biểu tượng chỉnh ...

Đào tạo mindset

235 lượt xem

19/09/2019

Cách lọc những cơ hội thất bại trong chiến dịch

Để lọc  những cơ hội thất bại trong chiến dịch anh / chị vui lòng thao tác như sau:1. Click  vào tên chiến dịch  muốn lọc cơ hội  thất bại ...

Đào tạo mindset

258 lượt xem

19/09/2019

Tôi muốn gửi mail cho khách hàng trong chiến dịch

Chào anh chịĐể gửi email cho khách hàng nằm trong chiến dịch thì có 2 cách để tháo tác:Cách 1: Vào Email Marketing => Thêm mới email => Ở phần lựa chọn ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

478 lượt xem

19/02/2019