Cách lọc những cơ hội thất bại trong chiến dịch

Đào tạo mindset

226 lượt xem

19/09/2019

Để lọc  những cơ hội thất bại trong chiến dịch anh / chị vui lòng thao tác như sau:

1. Click  vào tên chiến dịch  muốn lọc cơ hội  thất bại ở màn hình danh sách chiến dịch


2. Click vào biểu tượng hình cái phễu, chọn trạng thái thất bại


- Sau đấy click vào tìm kiếm, những cơ hội Trạng thái  Thất bại sẽ hiện ra


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan