Làm thế nào để khi tải danh sách cơ hội , tải được hết các thông tin khách đã nhập?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

537 lượt xem

2019-02-14 14:51:55

Khi anh/chị thao tác tải danh sách cơ hội trong chiến dịch, sẽ tải được các thông tin như sau:- TÊN CƠ HỘI

- TRẠNG THÁI

- TÊN KHÁCH HÀNG

- NGƯỜI LIÊN HỆ

- SỐ ĐIỆN THOẠI

- EMAIL

- NGƯỜI PHỤ TRÁCH 

Các thông tin khác liên quan đến cơ hội, anh/chị có thể xem trực tiếp ở màn hình chi tiết cơ hội 


Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)