Cập nhật thay đổi thông báo cơ hội trong chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội trên Getfly 4.0

Cập nhật thay đổi thông báo cơ hội trong chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội

362 lượt xem
11/08/2021
Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email trên Getfly 4.0?

Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email trên Getfly 4.0?

109 lượt xem
01/07/2020
Tổng quan về Module Chiến dịch trên Getfly 4.0

Tổng quan về Module Chiến dịch

637 lượt xem
11/06/2020
Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không? - Getfly 4.0

Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không?

507 lượt xem
13/04/2020
Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch? - Getfly 4.0

Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch?

436 lượt xem
30/03/2020
Cách lọc các cơ hội bị trùng trong chiến dịch trên Getfly 4.0

Cách lọc các cơ hội bị trùng trong chiến dịch

471 lượt xem
30/03/2020
Cách thêm cơ hội vào chiến dịch trên Getfly 4.0

Cách thêm cơ hội vào chiến dịch

340 lượt xem
29/03/2020
Tạo chiến dịch trên Getfly như thế nào? - Getfly 4.0

Tạo chiến dịch trên Getfly như thế nào?

377 lượt xem
28/03/2020
Tại sao bạn nhân viên không xem được chiến dịch tôi tạo? - Getfly 4.0

Tại sao bạn nhân viên không xem được chiến dịch tôi tạo?

233 lượt xem
28/03/2020
Tôi muốn gửi mail cho khách hàng theo chiến dịch được không? - Getfly 4.0

Tôi muốn gửi mail cho khách hàng theo chiến dịch được không?

215 lượt xem
28/03/2020
Sau khi thay đổi tên bước, đã click nút Lưu nhưng không được trên Getfly 4.0

Sau khi thay đổi tên bước, đã click nút Lưu nhưng không được trên Getfly 4.0

180 lượt xem
07/06/2019
Làm thế nào để khi tải danh sách cơ hội , tải được hết các thông tin khách đã nhập?

Làm thế nào để khi tải danh sách cơ hội , tải được hết các thông tin khách đã nhập?

519 lượt xem
14/02/2019
Chiến dịch này khi danh sách khách về dưới dạng excel lại không có thông tin gì

Chiến dịch này khi danh sách khách về dưới dạng excel lại không có thông tin gì

0 lượt xem
14/02/2019

Xem nhiều nhất