Cập nhật thay đổi thông báo cơ hội trong chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội trên Getfly 4.0

Cập nhật thay đổi thông báo cơ hội trong chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội

137 lượt xem
11/08/2021
Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email? - Getfly 4.0

Làm thế nào để thống kê được những email chưa gửi trong các chiến dịch email?

90 lượt xem
01/07/2020
Tổng quan về Module Chiến dịch trên Getfly 4.0

Tổng quan về Module Chiến dịch

201 lượt xem
11/06/2020
Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không? - Getfly 4.0

Thêm Mới Nhiều Khách Hàng Vào Chiến Dịch 1 Lúc Có Được Không?

106 lượt xem
13/04/2020
Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch? - Getfly 4.0

Tôi muốn tự động phân chia cơ hội trong chiến dịch?

109 lượt xem
30/03/2020
Cách lọc các cơ hội bị trùng trong chiến dịch trên Getfly 4.0

Cách lọc các cơ hội bị trùng trong chiến dịch

116 lượt xem
30/03/2020
Cách thêm cơ hội vào chiến dịch trên Getfly 4.0

Cách thêm cơ hội vào chiến dịch

86 lượt xem
29/03/2020
Tạo chiến dịch trên Getfly như thế nào? - Getfly 4.0

Tạo chiến dịch trên Getfly như thế nào?

134 lượt xem
28/03/2020
Tại sao bạn nhân viên không xem được chiến dịch tôi tạo? - Getfly 4.0

Tại sao bạn nhân viên không xem được chiến dịch tôi tạo?

77 lượt xem
28/03/2020
Tôi muốn gửi mail cho khách hàng theo chiến dịch được không? - Getfly 4.0

Tôi muốn gửi mail cho khách hàng theo chiến dịch được không?

58 lượt xem
28/03/2020
Làm thế nào để gửi email cho những khách hàng trong chiến dịch trên Getfly 3.0

làm thế nào để gửi email cho những khách hàng trong chiến dịch.

74 lượt xem
31/12/2019
Sau khi thay đổi tên bước, đã click nút Lưu nhưng không được trên Getfly 4.0

Sau khi thay đổi tên bước, đã click nút Lưu nhưng không được trên Getfly 4.0

58 lượt xem
07/06/2019
Làm thế nào để thống kê các nguồn cơ hội trong chiến dịch? - Getfly 3.0

Làm thế nào để thống kê các nguồn cơ hội trong chiến dịch?

49 lượt xem
18/02/2019

Xem nhiều nhất