Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi là admin full quyền mà không xem và sửa xóa được chiến dịch mà nhân viên tạo?

Hiện tại phần phân quyền Chiến dịch có quyền TRUY CẬP, THÊM, SỬA, XÓA Bạn sẽ xem được chiến dịch nào mình là ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

533 lượt xem

03/01/2018

Nếu khách hàng do sale A phụ trách đăng ký vào chiến dịch, sale B đăng ký cơ hội đó thì nó có chuyển người phụ trách khách hàng không?

Khi đã có người phụ trách khách hàng thì sẽ không tự chuyển  người phụ trách, hệ thống sẽ có thông ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

414 lượt xem

03/01/2018

Một khách hàng có nhiều quan tâm đến nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có 1 trạng thái tiếp cận khác nhau thì làm thế nào?

Trả lời: Với trường hợp này bạn tạo mỗi khóa học là 1 chiến dịch và chia mỗi chiến dịch thành các trạng thái ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

344 lượt xem

03/01/2018

Phương thức tiếp cận

Bạn muốn tạo phương thức tiếp cận trong phần chiến dịch , trước tên bạn cần nhập trạng thái cần đặt tên VD: bạn muốn thêm một trạng ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

372 lượt xem

05/01/2018

Có thể ẩn thông tin cơ hội trong chiến dịch được hay không?

Trả lời: Trên hệ thống khi tạo chiến dịch bạn tích vào lựa chọn ẩn thông tin cơ hội trong từng chiến dịch với tính ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

435 lượt xem

08/01/2018

Bên em gặp lỗi chiến dịch có thông tin khách hàng nhưng khi kích vào thì không xem được gì cả.

Mặc định khi vào chiến dịch sẽ hiển thị các cơ hội của tôi (cơ hội mình là người phụ trách).Anh, Chị bấm vào nút tất cả ở góc trên bên phải để ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

390 lượt xem

10/01/2018

chuyển nhóm khách hàng vào chiến dịch

Bạn muốn chuyển 1 nhóm khách hàng vào 1 chiến dịch , trước tiên bạn tích chọn nhóm mà bạn cần chuyển vào chiến dịch, rồi bạn ấy tích tất cả " sau đó ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

495 lượt xem

10/01/2018

Tôi muốn lọc các cơ hội trong một chiến dịch theo thời gian tùy chọn thì làm như thế nào?

Muốn lọc các cơ hội trong chiến dich theo thời gian tùy chọn thì phải vào chi tiết chiến dịch đó và nhấp vào biểu tượng thời gian  góc phải phía trên ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

372 lượt xem

23/01/2018

Chiến dịch có thể có nhiều người quản lý không?

Setup chiến dịch sẽ chỉ có một người quản lý chính và đó là người có quyền chỉnh sửa chiến dịch đó. Người tham gia chiến dịch thì sẽ không bị ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

402 lượt xem

24/01/2018