Cập nhật thay đổi thông báo cơ hội trong chiến dịch sử dụng phân chia cơ hội trên Getfly 4.0

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

382 lượt xem

2021-08-11 10:02:09

 

Trước cập nhật: gửi thông báo cho toàn bộ các các tài khoản liên quan trong chiến dịch.

-    Sau cập nhật: 

•    Khi có cơ hội đổ về chiến dịch ---> Chỉ thông báo cho người phụ trách cơ hội, người phụ trách chiến dịch.

•    Đối với các chiến dịch không sử dụng phân chia cơ hội thì vẫn thông báo cho tất cả các tài khoản liên quan trong chiến dịch.

- Đối với thêm mới cơ hội từ màn hình f2, các user liên quan vẫn nhận được thông báo cơ hội được thêm mới trong module thư nội bộ

- User tạo optin form mà không phải người quản lý chiến dịch/người phụ trách cơ hội vẫn được nhận thông báo khi có cơ hội đổ về từ optin form đó

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)