Cách thêm cơ hội vào chiến dịch trên Getfly 4.0

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

369 lượt xem

2020-03-29 19:02:50

 

Có 3 cách thêm cơ hội:

1: Thêm từ danh sách khách hàng: chọn khách hàng muốn tạo cơ hội --> Hoạt động --> Tạo cơ hội

 

 

- Màn hình thêm mới cơ hội sẽ hiện ra, điền và chọn các thông tin  cần thiết, sau đấy nhấn "Cập nhật" lưu

 

Chú ý: Để đảm bảo tốc độ của hệ thống mỗi  lần thao tác đẩy khách hàng hàng loạt vào chiến dịch nên thao tác tối đa là 200 khách hàng 

 

2: Thêm qua optin form: Sau khi tạo xong optin form trên Getfly và gắn form đó trên các trang website hay landing page nào đó. Khách hàng  quan tâm và đăng ký vào form đó thì thông tin Khách hàng sẽ đổ thẳng về chiến dịch khi tạo optin form đã chọn từ đầu.

- Chọn chiến dịch tương ứng ở phần Thiết lập Optin form

- Gắn form lên Website hoặc landingpage

3: Thêm từ Facebook leads khi đã tích hợp vào hệ thống 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)