Tổng quan về Module Chiến dịch trên Getfly 4.0

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

669 lượt xem

2020-06-11 17:08:31

 

Anh/chị tham khảo video hướng dẫn chi tiết sau:

 

Tạo và quản lý Chiến dịch

1.1. Chiến dịch là gì?

Chiến dịch dùng để phân chia Khách hàng cho nhân viên kinh doanh, hạn chế tình trạng tranh chấp thông tin Khách hàng. Chiến dịch quản lý các cơ hội kinh doanh với Khách hàng tương ứng

Đối với marketing, chiến dịch có vai trò thống kế hiệu quả quảng cáo. Có 2 dạng chiến dịch: dài hạn và ngắn hạn

Chiến dịch dài hạn kéo dài xuyên suốt hoạt động của Doanh nghiệp ví dụ: Chiến dịch KH đăng ký từ website…

Chiến dịch ngắn hạn thường dùng với những hoạt động diễn ra trong một khoảng thời gian xác định trước ví dụ: sự kiện hội thảo bán hàng 21/04; sự kiện giảm giá nhân dịp 30/04 – 01/05

Giao diện quản lý chiến dịch như sau: 

Tạo chiến dịch như thế nào?

Để tạo một chiến dịch, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng Marketing   => chọn Chiến dịch => Chọn Tạo chiến dịch để tạo mới một chiến dịch

(1) Nhập tên chiến dịch

(2) Nhập thời gian chờ để đăng ký được cơ hội ( tính theo giây): áp dụng nếu sử dụng cơ chế để nhân viên tự đăng ký nhận cơ hội

(3) Cho phép thông tin một người hiển thị nhiều lần

(4) Chọn người quản lý chiến dịch

(5) Chọn người bán hàng

(6) Chỉnh sửa nội dung các bước trong chiến dịch 

(7) Tự động phân chia cơ hội: Bật chức năng này để các bạn nhân viên kinh doanh tự động được phân chia phụ trách Khách hàng. Nếu bạn muốn nhân viên chủ động đăng ký thì tắt chức năng này đi

Ẩn thông tin cơ hội: Cho phép ẩn thông tin số điện thoại và email cơ hội dưới dạng *** nếu không phải là người phụ trách cơ hội hoặc người quản lý chiến dịch đó

(8) Cài đặt thành công/thất bại cho phép tự động tạo ra cơ hội tại 1 chiến dịch khác để phối hợp giữa nhiều chiến dịch Khác nhau

Anh chị điền thông tin chiến dịch và lưu ý một vài thông tin như sau:

- Tên chiến dịch: anh/chị nên đặt tên sát với kế hoạch của tổ chức anh/chị. Ví dụ: Theo dõi KH sau bán năm 2020

- Thời gian chờ để đăng ký cơ hội mới: là khoảng thời gian các bạn bắt đầu được đăng ký phụ trách cơ hội kể từ thời điểm khách hàng được đưa vào trong chiến dịch. 

- Người quản lý: là người quản lý toàn bộ hoạt động trong chiến dịch

- Người bán hàng: là người tham gia vào chiến dịch, có thể đăng ký phụ trách cơ hội và tương tác với khách hàng trong chiến dịch. 

- Tự động phân chia cơ hội: hệ thống sẽ tự động phân chia phụ trách cơ hội cho những bạn được chọn. 

- Ẩn thông tin cơ hội: chỉ người phụ trách cơ hội, người quản lý chiến dịch mới có thể xem được thông tin số điện thoại/email của cơ hội trong chiến dịch. 

- Phương pháp tiếp cận: anh/chị vạch ra các trạng thái của khách hàng tại đây.

- Cài đặt khi thành công – thất bại: anh/chị có thể định hướng thêm khách hàng vào một chiến dịch CSKH khác khi cập nhật thành công/thất bại của khách hàng.

Anh/chị lựa chọn   để hoàn thành tạo chiến dịch. Giao diện sẽ hiển thị như sau:

 

 

 Các trường thông tin trong chiến dịch sẽ hiển thị như sau:

- Các phương pháp tiếp cận là các cột thông tin trong chiến dịch

- Các anh/chị có thể lọc được những cơ hội chưa có người phụ trách, chính anh/chị là người phụ trách. Hoặc có phể phân ngẫu nhiên người phụ trách cơ hội bằng việc sử dụng tính năng Trộn trong chiến dịch.

- Tại mỗi cột phương pháp tiếp cận, anh/chị có thể tải danh sách khách hàng.

Thêm khách hàng vào trong chiến dịch như thế nào?

Để thêm khách hàng đã sử dụng dịch vụ vào chiến dịch chăm sóc KH, anh/chị thao tác như sau:

- Tại giao diện màn hình khách hàng => lựa chọn ô vuông => Chọn Hành động => Tạo cơ hội => Lựa chọn chiến dịch tương ứng và trạng thái cơ hội, người phụ trách => Cập nhật để thêm thành công.

Cập nhật trạng thái khách hàng trong chiến dịch như nào?

Cách 1: Anh/chị chỉ cần kéo thả khách hàng vào các cột thông tin tương ứng. 

Cách 2: Anh/chị click vào tên cơ hội => Lựa chọn Phương pháp tiếp cận tương ứng.

 Giới thiệu các trường thông tin trong chi tiết cơ hội. 

Trong chi tiết cơ hội sẽ hiển thị những trường thông tin như người phụ trách, phương pháp tiếp cận. Tại đây anh/chị có thể theo dõi và nắm bắt được những lịch sử đã trao đổi với khách hàng.

Tạo cơ hội.

Cách 1: Ngay trong chiến dịch => lựa chọn Thêm cơ hội => Thêm khách hàng vào trong chiến dịch. => Tích chọn Thêm mới để hoàn tất

Trong TH này, khi khách hàng được thêm vào chiến dịch, khách hàng sẽ được thêm tại màn hình danh sách khách hàng F2. 

Cách 2: Tại màn hình danh sách Khách hàng

Lựa chọn vào ô vuông trước tên khách hàng => Chọn Hành động => Tạo cơ hội => Lựa chọn chiến dịch và trạng thái cơ hội => Cập nhật để hoàn tất

1.3. Tương tác trong chiến dịch

Cập nhật thông tin khách hàng trong chiến dịch.

Sau khi đưa khách hàng thành công vào Chiến dịch. Anh/chị tích chọn vào chi tiết cơ hội. 

Tại đây, nếu anh/chị có quyền, anh/chị có thể thay đổi trạng thái của cơ hội, thay đổi người phụ trách cơ hội. Trong quá trình anh/chị trao đổi với khách hàng, anh/chị ghi nhận lại toàn bộ lịch sử trao đổi với khách hàng vào mục trao đổi (góc bên phải màn hình). Đây là trao đổi nội bộ, khách hàng sẽ không thấy được trao đổi nội bộ này. 

Ngoài ra, anh/chị cũng có thể thay đổi trạng thái của cơ hội bằng việc giữ chuột trái và kéo thả sang các cột tương ứng. 

Để tìm kiếm một cơ hội trong chiến dịch, anh/chị làm như sau:

Tại thanh công cụ tìm kiếm: bên ngoài, anh/chị tìm kiếm theo tên cơ hội. Anh/chị có thể tìm kiếm theo những trường thông tin khách khi click vào mũi tên chỉ xuống 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

0/5 (0 lượt)