Xem nhiều nhất

 
Tổng quan về Module Chiến dịch

Anh/chị tham khảo video hướng dẫn chi tiết sau: Tạo và quản lý Chiến dịch1.1. Chiến dịch là gì?Chiến dịch dùng để phân chia Khách hàng cho nhân viên kinh ...

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

204 lượt xem

11/06/2020