Xem nhiều nhất

 
Là thủ quỹ nhưng không thể xóa phiếu thu

Người tạo phiếu thu mới có quyền "Báo hủy" phiếu thu

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

443 lượt xem

04/01/2018

Khi nào khách hang bị tính phát sinh Tăng công nợ

Công nợ được tính từ thời điểm  DUYỆT ĐƠN HÀNG BÁN Coong nợ được giảm khi  PHIẾU THU LIÊN QUAN ĐƠN HÀNG ĐƯỢC ...

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

383 lượt xem

09/01/2018

Công nợ phát sinh giảm khi nào

Phát sinh giảm khi phiếu thu liên quan khách hàng được bấm duyệt (bổ xung biểu đồ quy trình công nợ)

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

439 lượt xem

09/01/2018

Tại sao tôi không sửa được phiếu thu

Không sửa được phiếu thu vì :1 : không có quyền sửa ( người tạo ra phiếu,người được phân quyền, thủ quỹ hoặc liên quan đến quỹ có quyền sửa )2 : ...

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

404 lượt xem

19/01/2018

Tôi muốn thay đổi tên miền hệ thống CRM getfly của tôi được hay không ?

Câu trả lời là có . Nhưng bạn sẽ mất phí để có được tên miền mong muốn nhé ! hãy báo với getfly để được hỗ trợ về vấn đề này.

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

464 lượt xem

18/04/2018

Tôi có 2 quỹ, muốn chuyển từ quỹ A sang quỹ B thì làm thế nào ?

Thao tác : Tạo 1 phiếu chi ở quỹ A và tạo 1 phiếu thu ở quỹ B khi chuyển quỹ từ quỹ A sang quỹ B

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

423 lượt xem

20/06/2018

Quỹ có quản lý được 2 đơn vị tiền tệ ko?

Quỹ chỉ quản lý được một đơn vị tiên tệ đó là Việt Nam đồng

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

393 lượt xem

20/06/2018