Giải thích ý nghĩa các phần trong module Tài chính kế toán

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

772 lượt xem

2018-10-16 15:07:50

Chào anh chị.

Sau đây em sẽ giải thích ý nghĩa của các phần trong module Tài chính kế toán để anh chị tham khảo nhé:

- Quỹ: Quản lý quỹ còn bao nhiêu tiền và âm bao nhiêu tiền. Toàn bộ thu chi sẽ lấy từ các quỹ này ra.

- Yêu cầu chi phí: giúp quản lý các yêu cầu chi tiền trong nội bộ công ty

- Phiếu thu: khi nhân viên kinh doanh có đơn hàng sẽ lập tức tạo 1 yêu cầu thu và bộ phận kế toán sẽ nhận được thông báo và hoàn thành phiếu yêu cầu thu này. Hệ thống cũng sẽ tự động tính được tổng tiền đã thu và có thể lọc theo thời gian ( ngày bắt đầu - ngày kết thúc)

- Phiếu chi: Khi tạo yêu cầu chi trong phần Yêu cầu chi phí thì hệ thống sẽ tổng hợp tất cả các phiếu yêu cầu chi tại mục Phiếu chi này

- Công nợ: quản lý công nợ của công ty như khách hàng còn nợ bao nhiêu tiền, công ty còn nợ đối tác bao nhiêu tiền,...

- Công nợ phải thu và công nợ phải trả: chi tiết cụ thể khách hàng nào nợ bao nhiêu tiền, thông tin công ty, mã số thuế, nợ đối tác nào bao nhiêu tiền,...

- Ngân sách: quản lý ngân sách phải chi cho 1 hoạt động bất kì ví dụ như: hội thảo, văn phòng phẩm, teambuilding,... 

Cảm ơn anh chị đã theo dõi!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)