Xem nhiều nhất

 
Auto nhắc khách hàng thanh toán nốt 50% khi đến hạn thanh toán

Câu hỏi:Tôi có những khách hàng thanh toán hết 100% đơn hàng, nhưng có những khách hàng chỉ thanh toán cọc 50% giá trị đơn hàng. Sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh ...

Đào tạo mindset

313 lượt xem

28/09/2019

Nút tính lại công nợ có tác dụng gì?

Nút tính lại công nợ các tác dụng tính lại công nợ cho khách hàng, dựa trên:- Các đơn hàng đã duyệt- Các phiếu thu/chị đã nhập/xuấtNút tính lại công nợ ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

283 lượt xem

31/08/2019

Nếu tôi không sử dụng module tài chính kế toán thì tôi xem công nợ ở đâu?

Chào anh chịKhi anh chị sử dụng module tài chính kế toán của Getfly thì anh chị có thêm một công cụ hỗ trợ trong phần theo dõi công nợ, quỹ, lập phiếu thu ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

358 lượt xem

28/01/2019

Tại sao tôi lập phiếu thu mà công nợ không giảm xuống?

Chào anh chịNếu anh chị sử dụng module tài chính kế toán thì trên hệ thống sẽ có phần theo dõi công nợ bao gồm công nợ phải thu và công nợ phải trả.Đối ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

299 lượt xem

28/01/2019

Làm yêu cầu chi phí lúc chi có trừ công nợ của nhà cung cấp không

Sau khi anh/chị tạo và duyệt YÊU CẦU CHI PHÍ Sẽ đến bước XUẤT QUỸ Phần XUẤT QUỸ tạo phiếu chi anh/chị có thể chọn khách hàng tương ứng để ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

306 lượt xem

12/01/2019

Tôi muốn xem chi tiết công nợ của một khách hàng

Chào anh chịĐể xem chi tiết công nợ của khách hàng, anh chị vào mục Công nợ => Click vào chi tiết công nợ của khách hàngKhi click vào chi tiết công nợ anh ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

426 lượt xem

16/01/2019

Quản lý công nợ phải trả

Công nợ phải trả thể hiện số tiền mà công ty anh/chị cần phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Màn hình CÔNG NỢ PHẢI TRẢ thể hiện tổng số tiền mà ...

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

1286 lượt xem

31/10/2018

Quản lý công nợ phải thu

Muốn sử dụng được chức năng này, trước hết anh/chị phải sử dụng Module Tài chính kế toán. Chức năng công nợ phải thu thể hiện số tiền mà các khách ...

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

444 lượt xem

31/10/2018

Giải thích ý nghĩa các phần trong module Tài chính kế toán

Chào anh chị.Sau đây em sẽ giải thích ý nghĩa của các phần trong module Tài chính kế toán để anh chị tham khảo nhé:- Quỹ: Quản lý quỹ còn bao nhiêu tiền và ...

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

461 lượt xem

16/10/2018