Tôi muốn xem chi tiết công nợ của một khách hàng

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

458 lượt xem

16/01/2019

Chào anh chị


Để xem chi tiết công nợ của khách hàng, anh chị vào mục Công nợ => Click vào chi tiết công nợ của khách hàng


Khi click vào chi tiết công nợ anh chị sẽ xem được chi tiết KH này đang nợ bao nhiêu, đã trả bao nhiêu và còn lại bao nhiêu.

Có 3 tab chi tiết:

- Đầu tiên là tab  Chi tiết công nợ mô tả công nợ của khách hàng là từ nguồn nào


- Tab Đơn hàng mô tả đơn hàng của khách hàng là gì, trạng thái đã duyệt hay chưa, thời gian tạo đơn hàng là ngày nào,...


- Tab Lịch sử mô tả lịch sử thay đổi công nợ của khách hàng này, đã thanh toán bao nhiêu, công nợ trước khi thanh toán, công nợ sau khi thanh toán còn bao nhiêu.


- Nếu như công nợ tính sai, anh chị có thể click vào phần Tính lại công nợ để hệ thống rà soát lại các đơn hàng liên quan đến khách hàng để từ đó cập nhật thanh toán mà khách hàng đã thực hiện.

Chúc anh chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan