Nút tính lại công nợ có tác dụng gì?

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

304 lượt xem

31/08/2019

Nút tính lại công nợ các tác dụng tính lại công nợ cho khách hàng, dựa trên:

- Các đơn hàng đã duyệt

- Các phiếu thu/chị đã nhập/xuất

Nút tính lại công nợ có thể áp dụng cho tất cả khách hàng hoặc riêng đối với một số khách hàng:

- Tính lại công nợ cho tất cả khách hàng


- Tính lại công nợ cho từng khách hàngLƯU Ý: Tính lại công nợ không áp dụng trong hai trường hợp: 

- Upload công nợ đầu kỳ


- Sửa tay công nợ khách hàng


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan