Làm yêu cầu chi phí lúc chi có trừ công nợ của nhà cung cấp không

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

337 lượt xem

12/01/2019

Sau khi anh/chị tạo và duyệt YÊU CẦU CHI PHÍ Sẽ đến bước XUẤT QUỸ Phần XUẤT QUỸ tạo phiếu chi anh/chị có thể chọn khách hàng tương ứng để trù công nợ phải trả cho nhà cung cấp


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan