Nếu tôi không sử dụng module tài chính kế toán thì tôi xem công nợ ở đâu?

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

383 lượt xem

28/01/2019

Chào anh chị

Khi anh chị sử dụng module tài chính kế toán của Getfly thì anh chị có thêm một công cụ hỗ trợ trong phần theo dõi công nợ, quỹ, lập phiếu thu phiếu chi. 

Tuy nhiên nếu như anh chị không sử dụng module này thì để theo dõi công nợ của KH thì anh chị có thể xem tại tab Còn lại trong phần đơn hàng.


Trong phần này anh chị sẽ xem được KH đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Hệ thống cũng tính tổng cho anh chị công nợ trong tháng là bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu.


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan