Auto nhắc thanh toán theo kì hạn 4.0

Auto nhắc thanh toán theo kì hạn 4.0

437 lượt xem
10/06/2022
Hướng dẫn tạo automation nhắc nhân viên liên hệ khách hàng Tiềm năng trên giao diện Getfly 4.0

Hướng dẫn tạo automation nhắc nhân viên liên hệ khách hàng Tiềm năng trên giao diện Getfly 4.0

633 lượt xem
24/05/2022
Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì gửi mail trên Getfly 4.0

Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì gửi mail trên Getfly 4.0

339 lượt xem
23/07/2021
Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì đưa khách hàng vào 1 nhóm nhất định trên Getfly 4.0

Auto thêm mới cơ hội trong chiến dịch thì đưa khách hàng vào 1 nhóm nhất định

391 lượt xem
02/07/2021
Nhắc nhân viên theo dõi khách hàng khi đến thời hạn thanh toán đơn hàng

Nhắc nhân viên khách hàng đến thời hạn thanh toán

849 lượt xem
15/04/2021
Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

662 lượt xem
04/09/2020
Automation tự động xếp hạng khách hàng

Automation tự động xếp hạng khách hàng

494 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng/ sinh nhật người liên hệ / sinh nhật nhân viên

Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng/ sinh nhật người liên hệ / sinh nhật nhân viên

597 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation chăm sóc khách hàng sau bán

Cách tạo Automation chăm sóc khách hàng sau bán

740 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation nhắc lịch hẹn cho nhân viên và khách hàng

Cách tạo Automation nhắc lịch hẹn cho nhân viên và khách hàng

766 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation tự động gửi email cảm ơn Khách hàng đăng ký vào form

Cách tạo Automation tự động gửi email cảm ơn Khách hàng đăng ký vào form

539 lượt xem
04/09/2020

Xem nhiều nhất