Nhắc nhân viên theo dõi khách hàng khi đến thời hạn thanh toán đơn hàng

Nhắc nhân viên khách hàng đến thời hạn thanh toán

178 lượt xem
15/04/2021
Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

198 lượt xem
04/09/2020
Automation tự động xếp hạng khách hàng

Automation tự động xếp hạng khách hàng

177 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng/ sinh nhật người liên hệ / sinh nhật nhân viên

Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng- người liên hệ

334 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation chăm sóc khách hàng sau bán

Cách tạo Automation chăm sóc khách hàng sau bán

191 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation nhắc lịch hẹn cho nhân viên và khách hàng

Cách tạo Automation nhắc lịch hẹn cho nhân viên và khách hàng

283 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation tự động gửi email cảm ơn Khách hàng đăng ký vào form

Cách tạo Automation tự động gửi email cảm ơn Khách hàng đăng ký vào form

260 lượt xem
04/09/2020
Auto khách hàng lần đầu vào CRM sẽ gửi sms thông báo thông tin người phụ trách khách hàng

Auto khách hàng lần đầu vào CRM sẽ gửi sms thông báo thông tin người phụ trách khách hàng

167 lượt xem
17/08/2020

Xem nhiều nhất