Auto nhắc thanh toán theo kì hạn 4.0

Auto nhắc thanh toán theo kì hạn 4.0

35 lượt xem
10/06/2022
Hướng dẫn tạo automation nhắc nhân viên liên hệ khách hàng Tiềm năng trên giao diện Getfly 4.0

Hướng dẫn tạo automation nhắc nhân viên liên hệ khách hàng Tiềm năng trên giao diện Getfly 4.0

30 lượt xem
24/05/2022
Nhắc nhân viên theo dõi khách hàng khi đến thời hạn thanh toán đơn hàng

Nhắc nhân viên khách hàng đến thời hạn thanh toán

319 lượt xem
15/04/2021
Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

282 lượt xem
04/09/2020
Automation tự động xếp hạng khách hàng

Automation tự động xếp hạng khách hàng

237 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng/ sinh nhật người liên hệ / sinh nhật nhân viên

Cách tạo Automation chúc mừng sinh nhật khách hàng- người liên hệ

429 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation chăm sóc khách hàng sau bán

Cách tạo Automation chăm sóc khách hàng sau bán

297 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation nhắc lịch hẹn cho nhân viên và khách hàng

Cách tạo Automation nhắc lịch hẹn cho nhân viên và khách hàng

393 lượt xem
04/09/2020
Cách tạo Automation tự động gửi email cảm ơn Khách hàng đăng ký vào form

Cách tạo Automation tự động gửi email cảm ơn Khách hàng đăng ký vào form

316 lượt xem
04/09/2020

Xem nhiều nhất