Thiết lập tự động chuyển nhóm khách hàng và tạo việc khi khách hàng mua 1 sản phẩm nhất định

Marketing Automation

589 lượt xem

2020-12-03 16:55:20

Để thiết lập tự động chuyển nhóm khách hàng và tạo việc khi khách hàng mua 1 sản phẩm nhất định, anh/chị thao tác như sau:

1- Vào Marketing Automation -> Thêm mới -> Bắt đầu ngay


2- Thiết lập auto


CHỌN HÀNH ĐỘNG: TẠO MỚI ĐƠN HÀNG: Với điều kiện: Sản phẩm liên quan (Nhóm sản phẩm) -> IN -> chọn Tên sản phẩm (nhóm sản phẩm) tương ứng -> Cập nhật


CHỌN HỆ QUẢ 1: CẬP NHẬT NHÓM KHÁCH HÀNG: Chọn Nhóm khách hàng mới -> Cập nhật

- Thêm vào: Thêm khách hàng vào nhóm khách hàng mới và giữ nguyên các nhóm KH cũ

- Cập nhật mới: Thêm khách hàng vào nhóm khách hàng mới và xóa hết các nhóm KH cũ


CHỌN HỆ QUẢ 2: TẠO MỚI CÔNG VIỆC: Điền Tên công việc -> Loại công việc -> chọn Dự án -> Nội dung công việc -> Người giao việc, Người nhận việc tương ứng -> Cập nhật


LƯU Ý:

- Cần nối Hành động (Vào) với Hệ quả (Ra) trước khi thiết lập nội dung hệ quả.

- Cần được phân quyền Thêm ở Marketing Automation thì mới thao tác được.

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)