Automation chăm sóc khách hàng chưa đọc email

Marketing Automation

693 lượt xem

2020-09-04 15:47:09

Automaiton chăm sóc khách hàng chưa đọc email

Khách hàng được đưa vào một chiến dịch, gửi email cho khách hàng, nếu khách hàng chưa đọc email thì sẽ gửi email khác cho khách hàng.

Bước 1: Anh chị chọn biểu tượng hình tròn -> Marketing Automation 


Bước 2: Anh/chị click vào Thêm mới - > Bắt đầu ngay để thêm mới quy trình automation


Bước 3: Anh/chị lựa chọn điều kiện và hành động-> kéo thả ra màn hình, điều kiện và hành động được nối lại với nhau:

Bước 4:  Anh/chị click vào từng hành động và điều kiện thiết lập đầy đủ thông tin tại các trường sau đó click kích hoạt
Mời anh/chị tham khảo thêm qua video: 
 

Chúc các anh/chị thao tác thành công!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Tags
    Không có tag liên quan
Thông tin tác giả

Phan Thị Mai

0/5 (0 lượt)