Nhắc nhân viên theo dõi khách hàng khi đến thời hạn thanh toán đơn hàng

Marketing Automation

849 lượt xem

2021-04-15 13:50:39

Chào anh/chị,

Để nhắc nhân viên liên lạc với khách hàng khi đến thời hạn thanh toán, anh/ chị có thể làm automation như sau:

1, Tạo 1 trường định nghĩa dữ liệu khách hàng "kỳ hạn thanh toán":

- Vào cài đặt --> định nghĩa dữ liệu --> khách hàng --> thêm mới trường "kỳ hạn thanh toán" ---> định dạng select list --> tạo các Option 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng,.....2. Tạo auto nhắc kỳ hạn thanh toán cho nhân viên

- Chọn Marketing --> marketing automation --> thêm mới

- Chọn hành động: Chỉnh sửa thông tin khách hàng ---> Điều kiện: Kỳ hạn thanh toán (In) 1 tháng --> Hành động: Tạo công việc cho nhân viên (Người phụ trách khách hàng); thời gian bắt đầu Sau 25 ngày ; thời gian kết thúc Sau 30 ngày 

- Điền tên công việc, chọn Dự án công việc, Nội dung công việc, chọn Người giao việc, Người nhận việc,..

VD: Nhắc khách hàng kỳ hạn 1 tháng trước 5 ngày trước khi đến hạn Lưu ý: - MỖI THỜI HẠN THANH TOÁN TƯƠNG ỨNG VỚI 1 AUTO, VỚI HƯỚNG DẪN TRÊN LÀ AUTO CHO NHẮC GIA HẠN CHO SẢN PHẨM 1 THÁNG

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)