Nhắc nhân viên theo dõi khách hàng khi đến thời hạn thanh toán đơn hàng

Nhắc nhân viên khách hàng đến thời hạn thanh toán

836 lượt xem
15/04/2021
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

745 lượt xem
31/12/2019
Auto gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định

Auto gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định

637 lượt xem
30/12/2019
Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

794 lượt xem
25/07/2019
Hướng dẫn setup automation nhắc khách hàng kỳ hạn thanh toán

Hướng dẫn setup auto nhắc khách hàng kỳ hạn thanh toán

1065 lượt xem
17/01/2019

Xem nhiều nhất