Nhắc nhân viên theo dõi khách hàng khi đến thời hạn thanh toán đơn hàng

Nhắc nhân viên khách hàng đến thời hạn thanh toán

178 lượt xem
15/04/2021
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

407 lượt xem
31/12/2019
Auto gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định

Auto gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định

356 lượt xem
30/12/2019
Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho

Gửi SMS cho khách hàng khi đơn hàng đã được xuất từ kho

413 lượt xem
04/09/2019
Automation khi khách hàng tích lũy giá trị sẽ chuyển đổi nhóm khách hàng

Automation khi khách hàng tích lũy giá trị sẽ chuyển đổi nhóm khách hàng

85 lượt xem
12/08/2019
Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

452 lượt xem
25/07/2019
Khi có một cơ hội mới được tạo thì hệ thống sẽ tự động báo cho một nhóm sales nào đó

Khi có một cơ hội mới được tạo thì hệ thống sẽ tự động báo cho 1 nhóm sales nào đó.

399 lượt xem
13/07/2019
Auto tạo mới khách hàng thì tạo mới cơ hội trong chiến dịch

auto tạo mới khách hàng thì tạo mới cơ hội trong chiến dịch

396 lượt xem
10/07/2019
Tại sao tôi setup gửi sms trước 1 tiếng cho khách hàng mà hệ thống không gửi đúng thời gian

Tại sao tôi setup gửi sms trước 1 tiếng cho khách hàng mà hệ thống không gửi đúng thời gian

465 lượt xem
21/05/2019
Làm sao để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể trong email

Làm sao để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể trong email

492 lượt xem
21/05/2019

Xem nhiều nhất