Tại sao tôi setup auto gửi sms chúc mừng sinh nhật KH mà lại không thấy sms gửi đi?

Marketing Automation

312 lượt xem

13/04/2019

Chào anh chị

Trong trường hợp khi anh chị đã setup auto gửi sms chúc mừng sinh nhật KH nhưng kiểm tra không thấy sms được sinh ra và gửi đi, anh chị cần kiểm tra lại xem danh sách KH  của mình đã điền ngày sinh nhật chưa.


Nếu KH chưa điền ngày sinh, hệ thống sẽ không thể lọc được những KH có sinh nhật trong ngày để gửi sms. 

Lưu ý: trong automation với sự kiện Chúc mừng sinh nhật, có 2 loại để anh chị lựa chọn đó là Sinh nhật Khách hàng và Sinh nhật người liên hệ. Khi anh chị lựa chọn sự kiện nào thì cần phải điền ngày sinh nhật tương ứng để hệ thống lọc và gửi sms


Chúc anh chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan