Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

Marketing Automation

793 lượt xem

2019-07-25 08:28:53

Để setup auto tự động gửi thông báo cho nhân viên nhắc sinh nhật của khách hàng, anh/chị setup theo auto sau:

Tại Marketing (F3) chọn Marketing Automation, Ấn thêm mới và thiết lập như sau:


Phần hệ quả gửi thông báo anh/chị có thể setup:

- Chọn thời gian gửi thông báo:anh/chị có thể chọn gửi thông báo trước ngày sinh nhật hoặc gửi đúng vào ngày sinh nhật của khách hàng

- Tin nhắn: Nội dung tin nhắn thông báo muốn hiển thị 

- Người gửi: Người gửi thông báo 

- Người nhận thông báo: Người nhận thông báo nhắc sinh nhật khách hàng


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

0/5 (0 lượt)