Xem nhiều nhất

 
Auto thay đổi mới quan hệ của khách hàng và thêm mới cơ hội vào CSKH

Auto  tạo mới đơn hàng thì chuyển  mối quan hệ của khách hàng sang mối quan hệ Chốt và thêm khách hàng  vào Chiến dịch CSKH :1. Để chuột vào mục ...

Đào tạo mindset

231 lượt xem

19/02/2020

Phân loại khách hàng khi đăng ký qua 1 Optin form về nhiều chiến dịch khác nhau

Hỏi: Có 1 optin form, trong đó KH chọn khu vực, làm sao để Kh đăng ký khu vực nào vào đúng chiến dịch tương ứngĐáp: Sử dụng 1 chiến dịch tổng để ...

Marketing Automation

244 lượt xem

28/09/2019

Tôi muốn gửi thông báo cho kế toán khi có đơn hàng mới được tạo

Cách tạo auto thông báo cho kế toán khi có đơn hàng mới được tạo:B1 : Vào marketing automation thêm mớiB2 : Đặt tên quy trìnhB3 : chọn hành động: tạo mới đơn ...

Marketing Automation

184 lượt xem

11/02/2020

Tab Automation trong chi tiết khách hàng dùng để làm gì?

Hiện tại, trong chi tiết khách hàng, tab Automation sẽ theo dõi được các auto đang chạy được áp dụng cho khách hàng đó. Tuy nhiên, hệ thống sẽ chỉ thống kê ...

Khách hàng

202 lượt xem

31/01/2020

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với  1 nhóm cụ thể  thì gửi Email1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới ...

Đào tạo mindset

257 lượt xem

31/12/2019

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với  1 nhóm cụ thể  thì gửi SMS :1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới ...

Đào tạo mindset

252 lượt xem

31/12/2019

Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

Để setup auto tự động gửi thông báo cho nhân viên nhắc sinh nhật của khách hàng, anh/chị setup theo auto sau:Tại Marketing (F3) chọn Marketing Automation, Ấn thêm mới ...

Marketing Automation

296 lượt xem

25/07/2019

Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B

Để cài đặt Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B anh /chị vui lòng thao tác như sau:1.Click vào màn hình ...

Đào tạo mindset

345 lượt xem

30/10/2019

Auto tạo mới khách hàng gửi email về cho quản lý

Tạo auto gửi mail cho quản lý khi khách hàng được thêm mới trên hệ thống Getfly1 : Vào F3, chon marketing automation ấn thêm mới2: Nhập tên quy trình3: Chọn hành ...

Marketing Automation

246 lượt xem

25/10/2019