Auto thay đổi mới quan hệ của khách hàng và thêm mới cơ hội vào CSKH

Auto tạo mới dơn hàng thì chuyển mối quan hệ của khách hàng sang mối quan hệ CSKH

826 lượt xem
19/02/2020
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

1008 lượt xem
31/12/2019
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS

755 lượt xem
31/12/2019
Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

82 lượt xem
30/10/2019
Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

Auto sinh nhật khách hàng gửi thông báo cho nhân viên

802 lượt xem
25/07/2019

Xem nhiều nhất