Auto thanh toán đơn hàng bán sản phẩm A thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

Đào tạo mindset

238 lượt xem

29/08/2019

Auto thanh toán  đơn hàng  bán sản phẩm A  thì thay đổi mối quan hệ  của khách hàng:

1. Vào màn hình Marketing Automation, click " Thêm mới" để thêm mới Auto


2.  Setup phần hành động của auto
- Đặt tên cho Auto

- Chọn hành động " Thanh toán đơn hàng " với điều kiện sản phẩm liên quan như ảnh đính kèm


3. Setup phần hệ quả  Auto

- Chọn hệ quả  Cập nhật thông tin của khách hàng


- Chọn mối quan hệ  tương ứng muốn thay đổi  khi thanh toán đơn hàng


-  Lưu auto 


- Kích hoạt Auto


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan