Xem nhiều nhất

 
Auto nhắc khách hàng thanh toán nốt 50% khi đến hạn thanh toán

Câu hỏi:Tôi có những khách hàng thanh toán hết 100% đơn hàng, nhưng có những khách hàng chỉ thanh toán cọc 50% giá trị đơn hàng. Sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh ...

Đào tạo mindset

313 lượt xem

28/09/2019

Auto thanh toán đơn hàng bán sản phẩm A thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

Auto thanh toán  đơn hàng  bán sản phẩm A  thì thay đổi mối quan hệ  của khách hàng:1. Vào màn hình Marketing Automation, click " Thêm mới" để thêm ...

Đào tạo mindset

216 lượt xem

29/08/2019