Làm thế nào để tạo phiếu thu/chi từ đơn hàng?

Chi phí - Ngân sách - Công nợ

2115 lượt xem

2018-11-05 10:11:50

Để tạo phiếu thu/chi từ đơn hàng, anh/chị thực hiện các thao tác sau:

- Bước 1: Anh/chị vào module Tài chính - Kế toán -> chọn Phiếu thu (hoặc Phiếu chi)


- Bước 2: Chọn Thêm để tạo mới Phiếu thu (hoặc Phiếu chi)


- Bước 3: Anh/chị nhập các thông tin cần thiết như Nội dung, Số tiền, chọn Quỹ -> Tích chọn Nguồn là từ Đơn hàng -> tùy chọn hoặc nhập các thông tin Hình thức thanh toán, Tài khoản đối ứng, Mô tả chi tiết, file chứng từ (Nếu cần) -> cuối cùng anh/chị ấn Hoàn thành


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với GetFly!

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)