Auto nhắc khách hàng thanh toán nốt 50% khi đến hạn thanh toán

Đào tạo mindset

337 lượt xem

28/09/2019

Câu hỏi:

Tôi có những khách hàng thanh toán hết 100% đơn hàng, nhưng có những khách hàng chỉ thanh toán cọc 50% giá trị đơn hàng. Sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh đơn hàng, khách hàng sẽ thanh toán nốt 50% còn lại. Làm sao để tôi có thể nhắc khách hàng thanh toán 50% này khi đến hạn thanh toán.

Trả lời:

Anh/chị có thể vào Marketing Automation -> Thêm mới -> tạo 1 auto tự động gửi mail hoặc SMS cho khách hàng nhắc thanh toán sau 30 ngày ( kể từ ngày anh/chị tạo 1 công việc trên khách đó, tên công việc có chứa 1 nội dung nhất định. VD: TT )


Sau khi automation này được ở trạng thái "Đã kích hoạt", chỉ cần sau khi lên đơn hàng, anh/chị tạo 1 công việc có tên công việc chứa nội dung "TT", chọn ngày bắt đầu là ngày phát sinh đơn hàng. Sau 30 ngày sẽ có email - SMS gửi đến khách hàng theo như anh chị setup trong auto.

Chúc anh/chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan