Phân loại khách hàng khi đăng ký qua 1 Optin form về nhiều chiến dịch khác nhau

Marketing Automation

262 lượt xem

28/09/2019

Hỏi: Có 1 optin form, trong đó KH chọn khu vực, làm sao để Kh đăng ký khu vực nào vào đúng chiến dịch tương ứng

Đáp: 

Sử dụng 1 chiến dịch tổng để hứng cơ hội từ form, dùng auto phân loại các cơ hội của chiến dịch tổng theo nội dung cơ hội.


Cách thực hiện

B1: Tạo 1 optiform có trường cần phân loại để dạng Seleclist, ví dụ: trường Khu vực: Miền Bắc và Miền Nam.

Chọn đổ về chiến dịch Tổng>rồi lấy mã nhúng nhúng vào trang web của mình.


B2:Tạo 1 chiến dịch Tổng và 2 chiến dịch có tên Miền Bắc và Miền Nam


B3:Tạo 1 Automation có điều kiện Khi khách hàng được đưa vào 1 chiến dịch chọn chiến dịch tổng


Phí hệ quả chọn thêm mới cơ hội vào chiến dịch>chọn điều kiện>nội dung>Contains>Miền Bắc


Rồi chị tiếp 1 hệ quả thêm mới vào chiến dịch tiếp chọn điều kiện>nội dung>Contains>Miền Nam

Bước 4 ấn lưu auto rồi kích hoặt auto. 

Bước 5:Khi khách hàng đăng kí vào form được đặt lên web của mình, nếu khách hàng điền ô Nội dung là Miền Bắc sẽ đổ vào chiến dịch Miền Bắc.Còn nếu khách hàng chọn Miền Nam thì sẽ đổ vào chiến dịch Miền Nam.

Chúc các bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan