Tôi muốn gửi thông báo cho kế toán khi có đơn hàng mới được tạo

Marketing Automation

198 lượt xem

11/02/2020

Cách tạo auto thông báo cho kế toán khi có đơn hàng mới được tạo:

B1 : Vào marketing automation thêm mới

B2 : Đặt tên quy trình

B3 : chọn hành động: tạo mới đơn hàng với điều kiện là đơn hàng bán ( hoặc đơn hàng nhập)

B4: Hệ quả chọn gửi thông báo cho nhân viên, chọn người nhận là tài khoản kế toán

B5: Ấn lưu về kích hoạt autoCảm ơn anh/chị đã quan tâm!


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan