Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

Đào tạo mindset

288 lượt xem

31/12/2019

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với  1 nhóm cụ thể  thì gửi Email

1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Cài đặt  ở phần điều kiện của Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn điều kiện cho hành động ở mục NẾU

+Hành động :  KH lần đầu vào CRM

+ Với điều kiện: Chọn  Nhóm khách hàng , sau đấy chọn IN  và chọn nhóm khách hàng muốn chạy Auto


3. Cài đặt ở phần hệ quả của Auto

- Click vào biểu tượng Email để chọn hệ quả gửi Email

- Chọn thời gian số ngày đợi để gửi Email

Ví dụ: thời gian đợi là 0 tương ứng là gửi ngay lập tức

          thời gian đợi là 1 tương ứng là sau  1 ngày  mới gửi Email

- Chọn tài khoản gửi email

- Chọn tài khoản nhận mail: mục này sẽ chọn  "Khách hàng liên quan"

- Soạn nội dung Email muốn gửi 


4. Nhấn vào " Lưu quy trình  " để lưu auto5. Bật kích hoạt auto

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan