Giới hạn gửi mail và các điểm chú ý của email Yandex

Giới hạn gửi mail và các điểm chú ý của email Yandex

1079 lượt xem
02/06/2021
Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

746 lượt xem
29/10/2020
Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

921 lượt xem
07/07/2020
Cấu hình email Yandex trên hệ thống Getfly 4.0

Cấu hình mail Yandex trên hệ thống Getfly phiên bản 4.0

889 lượt xem
08/05/2020
Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

875 lượt xem
29/03/2020
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

1008 lượt xem
31/12/2019
Cách gửi email hàng loạt cho nhóm khách hàng?

Cách gửi email hàng loạt cho nhóm khách hàng?

778 lượt xem
26/09/2019
Tại sao khi tôi gửi mail lại không hiển thị nội dung mail gửi?

Tại sao khi tôi gửi mail lại không hiển thị nội dung mail gửi?

847 lượt xem
15/02/2019
Tại sao tôi up mẫu templates lên Getfly khi gửi thì không đúng như mẫu đã làm

Tại sao tôi up mẫu templates lên Getfly khi gửi thì không đúng như mẫu đã làm

786 lượt xem
12/01/2019
Tôi muốn nhận thông báo trên hệ thống về email?

Tôi muốn nhận thông báo trên hệ thống về email?

253 lượt xem
28/11/2018
Xem thống kê email trên GetFly

Thống kê email trên GetFly

783 lượt xem
05/11/2018

Xem nhiều nhất