Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

74 lượt xem
25/05/2022
Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

Danh sách tổng hợp các dịch vụ email có thể kết nối với Getfly 4.0

12 lượt xem
10/05/2022
Làm cách nào email không vào hòm thư spam?

Làm cách nào email không vào hòm thư spam?

276 lượt xem
25/10/2021
Giới hạn gửi mail và các điểm chú ý của email Yandex

Giới hạn gửi mail và các điểm chú ý của email Yandex

375 lượt xem
02/06/2021
Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

Hướng dẫn thay đổi màu nền email trên Getfly 4.0

356 lượt xem
29/10/2020
Hướng dẫn tích hợp email Maraz trên hệ thống giao diện getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp email Maraz trên hệ thống giao diện getfly 4.0

12 lượt xem
06/08/2020
Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

Hướng dẫn chèn ảnh vào email trên giao diện mới 4.0

413 lượt xem
07/07/2020
Cấu hình email Yandex trên hệ thống Getfly 4.0

Cấu hình mail Yandex trên hệ thống Getfly phiên bản 4.0

499 lượt xem
08/05/2020
Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

Phân biệt Email thông tin công ty và Email hệ thống dùng để gửi Email Marketing

518 lượt xem
29/03/2020
Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi Email

590 lượt xem
31/12/2019
làm thế nào để gửi email cho những khách hàng trong chiến dịch.

làm thế nào để gửi email cho những khách hàng trong chiến dịch.

358 lượt xem
31/12/2019
Hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM 4.0

Hướng dẫn cấu hình mail amazon trên Getfly CRM 4.0

36 lượt xem
18/11/2019
Danh sách các dịch vụ email có thể cấu hình vào hệ thống Getfly

Danh sách các dịch vụ email có thể cấu hình vào hệ thống Getfly

530 lượt xem
30/10/2019

Xem nhiều nhất