Cách cấu hình Gmail vào Email hệ thống trên giao diện 4.0

Hướng dẫn tích hợp

979 lượt xem

2020-09-15 11:30:10

Để cấu hình Gmail vào Email hệ thống ( Email Marketing) Anh/ chị vui lòng thao tác theo các bước sau:

Click vào tên hiển thị của Anh/ Chị ở góc phải màn hình sau đó chọn " Cài đặt" chọn "Email Marketing"   màn hình  cấu hình Email sẽ được  hiển ra. Anh / chị vui lòng điền đầy đủ các thông tin

1. Email hiển thị khi gửi/ Tài khoản dùng để gửi mail: nhập tài khoản Gmail 

2. Tên hiển thị khi gửi: nhập tên thương hiệu công ty/ doanh nghiệp

3. Mật Khẩu: nhập mật khẩu của tài khoản Gmail

4. Địa chỉ máy chủ SMTP: ssl://smtp.gmail.com

5. Port: 465

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên nhấn " Lưu"

Sau đấy kéo xuống màn hình đến dòng " Kiểm tra cấu hình email" nhập tài khoản Gmail trên vào đây nhấn " Kiểm tra cấu hình" nếu việc cấu hình thành công hệ thống sẽ thông báo " Gửi email thành công. Vui lòng kiểm tra hòm thư"

Nếu Email cấu hình gửi đi không thành công , Anh/ chị đăng nhập  vào tài khoản Gmail và và tắt chế độ bảo mật 2 lớp theo 2 đường link sau:

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=en


https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptchaSau 


Sau khi mở bảo mật 2 lớp của Gmail, anh/chị thao tác bật cho phép ứng dung thứ 3 truy cập tài  khoản theo đường link sau: 

https://myaccount.google.com/lesssecureapps?utm_source=google-account&utm_medium=web&hl=vi Sau khi bỏ  bảo mật 2 lớp của Gmail , quay lại nhấn kiểm tra cấu hình email lần nữa


Lưu ý khi cấu hình Gmail vào hệ thống Getfly:

- Do Gmail là tài khoản mail miễn phí nên 1 ngày chỉ gửi được dưới 100 email

- Chỉ gửi được từ email  cấu hình 

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

0/5 (0 lượt)