Cấu hình email Yandex trên hệ thống Getfly 4.0

Hướng dẫn tích hợp

888 lượt xem

2020-05-08 10:07:07

Để cấu hình mail Yandex lên Getfly anh/chị vui lòng truy cập vào phần Cài đặt => Email Marketing


Các thông số tích hợp cần điền:

- Phương thức gửi Email: SMTP

- Email hiển thị khi gửi: Email cấu hình

- Tên hiển thị khi gửi: Tên hiển thị khi gửi mail

- Tài khoản dùng để gửi mail: Email cấu hình

- Mật khẩu: Mật khẩu mail

- Địa chỉ máy chủ SMTP: ssl://smtp.yandex.com

- Port: 465

Sau khi điền các thông tin kết nối, anh/chị lưu ý click để LƯU CẤU HÌNH và nhập mail bất kỳ để kiểm tra cấu hình email:LƯU Ý:

- Cấu hình mail Yandex sẽ chỉ gửi đi được từ mail hệ thống (mail cấu hình)

- Giới hạn gửi mail của Yandex là 3.000 mail/ngày. Mỗi lần gửi chỉ được tối đa 35 người nhận (qua SMTP Server hoặc Mail Client) hoặc 50 người nhận (dùng giao diện web).

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

5/5 (1 lượt)