Giới hạn gửi mail và các điểm chú ý của email Yandex

Hướng dẫn sử dụng

1126 lượt xem

2021-06-02 17:06:03

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ email có giới hạn gửi email riêng. Các giới hạn có thể là hàng ngày, hàng giờ và đôi khi là mỗi phút. Nếu bạn đang gửi các email chiến dịch  theo số lượng lớn mà không biết giới hạn của nhà cung cấp dịch vụ email của mình, thì tài khoản email của bạn có thể bị chặn trước khi bạn biết điều đó.


       - Yandex mail có thể gửi bao nhiêu email mỗi ngày

       - Bạn có thể gửi bao nhiêu email cùng lúc với Yandex,

       - Giới hạn gửi email của Yandex 

       - Các chú ý liên quan tới hệ thống mail Yandex

Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên thì xin chúc mừng bạn đã tới đúng chỗ rồi đó!


1) Đối với email Yandex cá nhân:

        - Số lượng email tối đa có thể gửi 1 ngày: 500mail( tổng trên tất cả các nguồn gửi)

        - Số người nhận tối đa/ 1 email( gửi trực tiếp từ site Yandex): 50 người nhận/ 1 email

        - Số người nhận tối đa/ 1 email( gửi qua kết nối SMTP với site thứ 3): 35 người nhận/ 1 email2) Đối với email Yandex 360 ( dành cho doanh nghiệp)


       - Số lượng email tối đa có thể gửi 1 ngày( trực tiếp từ mailbox trên site Yandex): 3000mail/ 24h

       - Số lượng email tối đa có thể gửi 1 ngày(tổng cộng tất cả các nguồn): 5000 mail/ 24h

       - Số người nhận tối đa/ 1 email( gửi trực tiếp từ site Yandex): 50 người nhận/ 1 email

       - Số người nhận tối đa/ 1 email( gửi qua kết nối SMTP với site thứ 3): 35 người nhận/ 1 emailLưu ý đặc biệt: 

 - Hệ thống yandex sẽ tự động limit gửi mail hoặc giảm số lượng mail tối đa bạn có thể gửi trong một ngày nếu hệ thống Anti-Spam của yandex quét và phát hiện có dấu hiện gửi một số lượng lớn email có nội dung tương tự hoặc spam

- Nếu hộp thư của bạn gửi đi một số lượng lớn thư mỗi ngày, hệ thống bảo mật của yandex sẽ coi đây là thư rác. Để tránh điều này, Yandex.Mail hạn chế số lượng tin nhắn bạn có thể gửi mỗi ngày. Những hạn chế này không thể thay đổi hoặc tránh được. Nếu điều này xảy ra, việc gửi email từ hộp thư của bạn sẽ bị chặn. Chỉ gửi email bị chặn. Bạn vẫn sẽ có thể đăng nhập để kiểm tra hòm thư đến và nhận email. Nếu bạn không cố gắng gửi email trong thời gian này, giới hạn sẽ tự động được dỡ bỏ sau 24 giờ - nếu tiếp tực cố gắng thử gửi mail nhiều lần với số lượng lớn sau khi hết giới hạn, bạn sẽ bị giới hạn thêm 24 giờ nữa.

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Getfly

5/5 (1 lượt)